Sunce,plaže,predivno more ili okean i jedan relativno nov ekstremni vodeni sport u kojem kajter upravlja zmajem (kajtom) koji mu služi kao jedro kako bi uz pomoć snage vetra glisirao na dasci.

Kite je velike površine, najčešće veličine 10-12 m2, iako može biti manji od 5 m2 i veći od 20 m2, pričvršćen je za kajtera preko trapeza koji se najčešće nosi oko struka i na sebi ima kuku koja se spaja s tzv. chicken loopom.

Kod kajtera se nalazi kontrolna poluga (bar) koja je spojena sa kajtom preko konopaca koji su najčešće dugački 20-25 m. Osim što se kontrolama kajt može usmeravati levo i desno i time regulisati smer kretanja, većina modernih kajtova koji se koriste u kitesurfingu ima i tzv. depower funkciju gdje kajter približavanjem i udaljavanjem kontrolne poluge od sebe utiče na nagib zmaja u odnosu na vetar, a time i jačinu vučne sile koju kajt proizvede.

Iako su se zmajevi koristili za vuču brodova i tereta još od 12. veka, istoriju kitesurfinga započela je krajem 20. veka. Izum danas najčešće korišćenog tipa zmaja za kitesurfing (tzv. tuba) pripisuje se dvojici Francuza, braći Legaignoux iz Francuske.
Zmajevi koje su razvili Bruno i Dominique Legaignoux prvi su imali mogućnost ponovnog lansiranja s vodene površine u slučaju pada. Naime, njihov zmaj je imao i unutrašnji mehur na naduvavanje koji omogućava zmaju da pluta na vodenoj površini. Prvi prototip razvili su sredinom 80-ih godina, a 1997. nakon raznih usavršavanja izbacuju svoj proizvod na tržište pod markom Wipika, što se smatra početkom komercijalnog kitesurfinga.

Većina proizvođača preuzela je njihov dizajn pa je tuba postala standard na tržištu, iako su od tada razvijene i druge tehnologije koje omogućuju zmajevima da plutaju na vodenoj površini.
Prvi depower sistemi pojavili su se 2001. a dovedeni su na današnji nivo sigurnosti 2006. s razvojem prvih tzv. bow kajtova koji imaju mogućnost potpunog depower-a čime kitesurfing postaje relativno siguran sport.
Daske koje su se koristile u ranim fazama razvoja sporta bile su asimetrične i razvijene su iz tadašnjih dasaka za surfing i windsurfing, dok  2001. primat počinju preuzimati simetrične twin-tip daske koje su danas najpopularnije. Asimetrične daske se i dalje koriste ali prvenstveno za posebne uslove kitesurfinga na talasima.

Takmičenja u kitesurfingu se održavaju u dve discipline
• freestyle – ocenjivanje trikova (visina, kompleksnost, veština, doskok)
• hang time – sudije mere vreme od kada kajter skoči do trenutka kada ponovno ne dotakne površinu vode