Grafiti predstavljaju poruke na javnim površinama, u likovnoj ili pisanoj formi.

Reč grafiti nastala je od italijanske reči ”graffito” što znači škrabati. Nastali su u 60tim godinama u Filadelfiji. Druge verzije govore o nastanku u vezi sa socijalnim nemirima u Francuskoj u Parizu. Dok neki tvrde da je jedan dečko zaslužan za njih. Po toj tvrdnji, prvi se pojavljaju u njujorškom metrou. Dečko čiji je nadimak Taki, prvi je počeo da piše na zidovima svoje ulice “TAKI 183”, a 183 je inače bila ulica u kojoj je stanovao. “New York Times” je primetio njegov potpis na zidovima zgrada i uradio intervju sa njim. Tada se u javnosti prvi put pojavila ova subkultura. U početku samo u Njujorku, a kasnije u celom svetu.

U početku, grafiti nisu nikome smetali, ali kada su se pojavili na metroima, nadležni su počeli da ih brišu.
Za crtače grafita, oni predstavljaju umetničko delo, ali u mnogim zemljama su zabranjeni zakonom i smatraju se vandalizmom.
U nekim zemljama se danas održavaju takmičenja u crtanju grafita, a u određenim gradovima, poput Berlina, postoje površine samo za grafite.

Najčešći grafiti ispisani su sprejem. Ovi artisti često rade u grupama, ekipama, a prepoznaju se po stilovima. Postoji više vrsta stilova, a neki od njih su Wild – divlji, Old school – stara škola, grafit koji sadrži prelaze boja, efekte, slike.Anti… Postoje i više formi grafita, TAG je najjednostavniji, i on predstavlja stilizovani potpis, BOMBA grafit, sadrži dve boje i uglavnom ga možete videti na zabranjenim mestima, PIECE je grafit koji sadrži prelaze boja, efekte, slike.

Black book, ili Crna knjiga, sadrži skice svih grafita i ponekad čak i fotografije završenih dela koje crta određena grupa. Ona se čuva od policije, iz razloga što može biti bitan dokaz na sudu.