Ćozdra drugari, evo malo svežih slika sa ulice sa našim prijateljima Milošem Uroševićem i Katarinom Lazarević.